dani sv mihovila
Magazin Dugopolje

Trilj: U nastavku 19. sjednice, vijećnici jednoglasni

Autor/ica
Objavljeno: 2 lipnja, 2023
IMG

Danas je održan nastavak 19. sjednice triljskog Gradskog vijeća, u čijem je radu sudjelovalo svih 13 vijećnika. Jednoglasno je prihvaćeno svih 8 točaka Dnevnog reda, od kojih su dvije naknadno uvrštene.

Na prijedlog vijećnice NL Ivana Šipića, Žane Majić kao 1. točka Dnevnog reda, jednoglasnom odlukom svih vijećnika, uvršten je Prijedlog zaključka za davanjem mišljenja o pravnoj valjanosti pravnih akata, a na prijedlog Mostovog Miljenka Marića, također jednoglasno, kao 3. točka Dnevnog reda uvršten je Prijedlog pravilnika o izradi i dostavi akata koje donose gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Obrazlažući Prijedlog zaključka za davanjem mišljenja o pravnoj valjanosti pravnih akata Žana Majić je, između ostaloga rekla da pročelnica Ivana Živaljić ne zadovoljava uvjete za mjesto pročelnice upravnog odjela u Gradu Trilju, jer nema odgovarajuću stručnu spremu i struku propisanu Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Unatoč tome, kao službena osoba od 1. veljače 2023. godine donosi, kako tvrdi Majić, nezakonite akte o pravima, obvezama i pravnim interesima  pravnih i fizičkih osoba u Gradu Trilju. Majić je istaknula i da upravno tijelo kojem je na čelu Živaljić, već preko 3 mjeseca sudjeluje u nezakonitoj izradi nacrta prijedloga akata koje gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću na donošenje. Zaključila je da je dužnost Gradskog vijeća zatražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave Mišljenje o važenju svih akata koje je potpisala pročelnica Živaljić, kao službena osoba. U raspravu se uključio vijećnik Tihomir Grubišić koji je kazao da će vijećnici HDZ-a Prijedlog podržati, jer su legalisti, no dodao je kako ne zna što će se time dobiti, jer ako bi i došao drugi pročelnik, donio bi iste akte.

U okviru rasprave o Prijedlogu Odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja triljskog kraja zbog isteka mandata v.d. ravnateljice vijećnici NL i Mosta su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što Grad nije u zakonskom roku raspisao natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja te što se u godinu dana od imenovanja v.d. ravnateljice nisu riješili administrativni problemi koji su doveli do toga da je istekom mandata v.d. ravnateljice došlo do privremenog zatvaranja Muzeja.

Prije izlaganja o Prijedlogu pravilnika o izradi i dostavi akata koje donose gradonačelnik i Gradsko vijeće, na zahtjev vijećnika NL Ivice Marića odobrena je stanka od 10 minuta, kako bi se nazočni na sjednici pridružili dočeku rukometašica OŠ Trilj, koje su na državnom prvenstvu osvojile srebrnu medalju. U nastavku sjednice, u okviru rasprave o ovoj točki gradonačelnik Ivan Bugarin je rekao da u Prijedlogu netočno piše da Grad Trilj nije uveo informacijski sustav te da je on napravljen, a u funkciji će biti za 10 do 15 dana.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Pravila protokola grada Trilja, za koji je gradonačelnik Bugarin rekao da je riječ o pravilniku koji je bio tema razgovora njega i predsjednika Gradskog vijeća.

Uz  dva amandmana vijećnika Mosta Ante Kozine, koje je gradonačelnik Bugarin prihvatio te su tako postali sastavni dio dokumenta, prihvaćen je Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Kozina je prvim amandmanom predložio da se Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake  ili veće od 2.650 eura, a manje od 9.290 eura provodi pozivom na dostavu ponuda najmanje 3 gospodarska subjekta, a ne jednom kako je stalo u Projedlogu. Drugi amandman, o kojem se razvila i rasprava, odnosio se na članak 10 u kojem je stalo da se u postupcima jednostavne nabave ne provodi javno otvaranje ponuda, što je amandmanom izmijenjeno.

Triljski vijećnici su danas prihvatili i prijedloge odluka o donošenju urbanističkih planova uređenja groblja Grab i Tijarica, kao i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra-puta dio k.č. br. 6098 k.o. Ugljane.

ferata@ferata.hr
0997370409