TOMMY mel

UTIS: Trajni javni poziv pripadnicima ciljne skupine za sudjelovanje u projektu

Autor/ica
Objavljeno: 9 svibnja, 2024
utis logo x

Udruga tjelesnih invalida Sinj, Luka 15, 21230 Sinj, u okviru projekta „Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – faza 4“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0437 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, dana 09. svibnja 2024. godine objavljuje

 TRAJNI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – faza 4“

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Programom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Udruga tjelesnih invalida Sinj (dalje: Udruga) potpisala je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Podrška u kućanstvu starijim i nemoćnim osobama – faza 4”, kodnog broja SF.3.4.11.01.0437.

Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom čime se doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.


Koje su ciljane skupine?

CILJNA SKUPINA (I):

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
– koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

CILJNA SKUPINA (II):

ODRASLE  OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

– koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
– koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
– čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


Koje su aktivnosti u projektu ?

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba


Gdje je područje provedbe projekta?

Projekt se provodi na području Splitsko-dalmatinske županije (grad Sinj, grad Trilj, općina Otok).

Kako se prijaviti na javni poziv?

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (I)

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
– Obrazac – uključivanje u projekt (Prijavni obrazac dostupan u Udruzi i na web stranicama Udruge)
– Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
– Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (uključeno u Prijavni obrazac udruge),
– Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za svakog člana kućanstva,
– Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (dokument pribavlja Udruga).

 

DOKAZIVANJE CILJNE SKUPINE (II)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

– Obrazac – uključivanje u projekt (Prijavni obrazac dostupan u Udruzi i na web stranicama Udruge)
– Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
– Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (uključeno u Prijavni obrazac udruge),
– Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za člana kućanstva koji je stariji od 65 godina,
– Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta,
– Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (dokument pribavlja Udruga).

Popunjavanjem Prijavnog obrasca za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027“.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama ili na web stranicama Udruge tjelesnih invalida Sinj.

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus i dio je bespovratnih sredstava za postizanje ekonomske i socijalne kohezije unutar Europske unije.

Više o EU fondovima na:  https://fondovieu.gov.hr/   i https://esf.hr/esfplus/ .

Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je dostaviti u prostorije Udruge tjelesnih invalida Sinj, Luka 15, 21230 Sinj.

Korisnici će se primati u projekt prema redoslijedu zaprimanja prijava (tko ispunjava uvjete) dok se ne popuni potreban broj, a ostali ostaju na listi čekanja. Mole se zainteresirani građani da se prijave što prije. Poziv će biti trajno otvoren kako bi se tijekom provedbe mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u projekt ukoliko za to bude mogućnosti.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve 021/660-070, 095 900 3977 ili na e-mail udruge: utis.sinj@gmail.com

PRILOZI:

Javni poziv

Prijavni obrazac za korisnike

ferata@ferata.hr
0997370409