DANI_ALKE mel PM SOLAR

Vodovod i odvodnja CK: Obavijest o promjeni cijene vodnih usluga

Autor/ica
Objavljeno: 31 kolovoza, 2023

Skupština Društva  Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. dana 30. lipnja 2023. godine donijela je novu Odluku o cijeni vodnih usluga koja će se primjenjivati od 01. listopada 2023. godine.

Odlukom o cijeni vodnih usluga određuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području/području aglomeracije (vodoopskrbnom području i području aglomeracije), visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Sukladno članku 109. Zakona o vodnim uslugama za ovu Odluku zatražena je i ishođena suglasnost gradonačelnika odnosno načelnika jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području.

Uslijed poremećaja na tržištu električne energije društvo nije više u  mogućnosti financirati troškove poslovanja te ne može ostvariti pozitivni financijski rezultat.

Ključni čimbenici koji su utjecali na povećanje troškova poslovanja, unatoč mjerama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela radi otklanjanja poremećaja na tržištu energije, su pad prihoda od prodaje vodnih usluga te rast materijalnih troškova poslovanja.

Razlozi donošenja nove odluke o cijeni vodnih usluga su povećani troškovi poslovanja, zbog kojih dosadašnja cijena vodne usluge nije dostatna za pokrivanje poslovanja i osiguranje svih tehničko-organizacijskih uvjeta za stabilnost distribucije vode. Troškovi održavanja vodoopskrbnog sustava (komunalnih građevina i opreme), troškovi održavanja strojeva i vozila, troškovi rada, materijala, energenata, i svih usluga u kontinuiranom su povećanju, a što je naročito izraženo u zadnjih godinu dana.

U prilogu se prilaže Odluka o cijeni vodnih usluga.

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

ferata@ferata.hr
0997370409