extrametal

JAVNA PONUDA u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa za projekt Aglomeracije Trilj na području K.O. Košute

Autor/ica
Objavljeno: 21 listopada, 2019
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, objavljuje

 

JAVNU PONUDU
vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

čest.zem. 714/10, 714/1, 717 (prema stanju u zemljišnim knjigama čes. zem. 717/1, 717/2), 725/2, 725/1, 727/1, 727/3, 727/4, 730/1, 730/2, 730/6, 730/7, 730/3, 732, 739, 738/12, 738/13, 741/1, 748, 749/2, 749/4, 756/3, 756/2, 755/1, 757/1, 757/2, 763/3, 763/4, 763/5, 763/6, 763/7, 763/2, 764, 771/3, 773/5, 3047/2, 776/5, 776/2, 776/3, 777/3, 777/2, 777/1, 777/12, 3033/1, 1156/1, 3047/1, 1465/5, 1465/3, 1482, 1484, 1478/1, 1485/1, 1485/2
sve K.O. KOŠUTE na području Grada Trilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/350-05/19-01/000005 i Urbroj:2181/1-11-00-05/01-19-0007 od 09.04.2019. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj, koja obuhvaća izgradnju 690 m gravitacijskih kolektora naselja Košute (KO-GK8 i KO-GK9), podzemnu crpnu stanicu i 310 m tlačnih cjevovoda, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh