fruhwald
otvorena vrata

Anketa o interesu za Program POS-a u Sinju

Autor/ica
Objavljeno: 15 listopada, 2013

obitelj_stanogradnja

Grad Sinj provodi anketu o interesu građana za kupnju stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticane stanogradnje. Ukoliko se pokaže interes građana Grad Sinj će, u suradnji s Agencijom za promet nekretninama, provoditi program društveno poticane stanogradnje.

Podsjetimo, u anketi za program poticane stanogradnje, koju je Grad Sinj proveo prije četiri godine, interes je pokazalo 70 građana, od kojih je 60 bilo zainteresirano za kreditiranje gradnje, dogradnje ili rekonstrukcije vlastite kuće. Za kupnju stana interes je pokazalo 10 građana što je bilo premalo za početak gradnje stambene zgrade iz programa POS-a.

Sada Grad Sinj ponovno nastoji osigurati svojim građanima rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje.  Radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa provodi se Anketa o interesu za kupnju stana po ovom Programu. Odgovor građana pokazat će postoji li u Sinju objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Iz Grada Sinja pozivaju  sve zainteresirane za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje da ispune Anketni upitnik, te isti do 30. listopada 2013. godine dostave na adresu Grada Sinja.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh