svabo

Bira se novi Savjet mladih SDŽ

Autor/ica
Objavljeno: 23 listopada, 2021
zupanija sd

Splitsko-dalmatinska županije objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Splitsko-dalmatinske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na županijskoj razini, sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, te aktivno uključivanje mladih u javni život Splitsko-dalmatinske županije.

Savjet mladih ima 11 članova i 11 zamjenika koji se biraju na razdoblje od tri godine. Za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije može se kandidirati i biti birana osoba od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Splitsko-dalmatinske županije. Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne samouprave).

Predlagati kandidate za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, pod uvjetom da imaju sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije, mogu udruge koje rade s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor Sveučilišta, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih. Ovlašteni predlagatelji dužni su, uz prijedlog kandidata za člana Savjeta mladih, predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Prijedlozi kandidata za izbor članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku na prijavnici s pripadajućim obrascima objavljenim na Web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) u rubrici „NATJEČAJI“. Prijedlozi se dostavljaju neposredno u pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije ili putem pošte.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh