Čitatelj apelira: Sanirajte Veliku Lokvu i Bunarinu

Autor/ica
Objavljeno: 12 siječnja, 2021
velic

Čitatelj Ferate Marijo Kozina uputio nam je dopis kojim je želio upozoriti na zapuštenost vodosprema, odnosno pojilišta u mjestu Velić te apelira na nadležne da se žurno aktiviraju.

velic

‘U mjestu Velić, lokalna samouprava Grada Trilja, nalazi se Velika Lokva koja je građena početkom 20.st., za vrijeme druge Austrijske upravi i koja je elipsastog tlocrtnog oblika (duža os oko 16m, kraća oko 10m) s pravokutnim crpilištem. Prema okolnom terenu je ograđena niskim kamenim zidom. Nalazi se pod trajnom zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Vodosprema (lokva- pojilište) pod nazivom BUNARINA, nalazi se u blizini Velike Lokve, neposredno uz južnu stranu glavne ceste D-220 na trasi Trilj – Kamensko, na udaljenosti  cca. 300m od skretanja prema zaseoku Gornje Selo koje se nalazi sa sjeverne strane ceste. Izgrađena je pravilnim kamenim klesancima od lokalnog kamena i mnogo godina ranije se koristila i bila u upotrebi  od Velike lokve, a najstariji žitelji navode podatke da potječe jos iz turskog doba i njihove vladavine na ovom području.

Ove Vodospreme (lokve-pojilišta) u mjestu Velić  su dvije  od nekoliko sačuvanih primjeraka takvih građevina na širem području Grada Trilja. Predstavljaju značajnu kulturnu i graditeljsku baštinu kako mjesta Velić tako i cijele Cetinske krajine, Dalmatinske zagore, odnosno Republike Hrvatske. Sami objekti predstavljaju također  opće dobro na korist čitavog mjesta Velić, njegovih žitelja i vrlo vrijednu graditeljsku i kulturnu baštinu za buduće naraštaje, turističku atrakciju i vodospreme s velikim kapacitetom vode koji se može iskoristiti vezano za razne elementarne nepogode kao što su: suše, požari, itd.

O samim objektima godinama nitko ne skrbi niti vodi brigu, zapuštena su i u vrlo derutnom stanju, te vezano za veliku lokvu prijeti ubrzo i urušavanje pravokutnog crpilišta u unutrašnjosti  samog objekta. Bočni kameni zidovi i nadzemna kamena kruna je zbog utjecaja vanjskih čimbenika raslinje koje izbija između blokova uništavaja  samu strukturu na način da se blokovi urušavaju i padaju na dno same lokve.

Vezano za manju lokvu pod nazivom BUNARINA dodatno je devastirana  prilikom radova na lokalnoj vodovodnoj mreži, južna strana objekta (zid) je dodatno uništen i srušen te zasut  iskopanim okolnim materijalom.Napravljena je velika šteta na javnom, graditeljskom i kulturnom dobru mjesta Velić te sam već mnogo puta  pisanim i usmenim putem tražio da sve nadležne službe po ovom pitanju hitno izađu na teren, utvrde činjenično stanje i razmjere štete te pristupe saniranju predmetnog objekta i njegovom vraćanju u prvobitno stanje. Nikada mi nije odgovoreno niti postoji interes za sanacijom oba objekta.

Nastavno na dopis Konzervatorskog odjela u Splitu Ur.broj:532-04-02-15/4-19-2 od 28.11.2019g. upućen prema Vodno gospodarska ispostava za mali sliv “Cetina”, Miljenka Buljana 35, 21230 Sinj, te je isti dopis proslijeđen i na Grad Trilj mjerodavni iz Hrvatskih Voda su odgovorili pisanim dopisom da spomenuti objekti nisu u njihovoj nadležnosti, te su problematiku proslijedili odgovornoj osobi ispred Grada Trilja na postupanje.

Do dana današnjeg apsolutno ništa nije poduzeto niti je pokrenuta bilo kakva inicijativa i aktivnost ispred lokalne samouprave Grada Trilja, te u nastavku upućujem apel i tražim od svih mjerodavnih da se žurno aktiviraju i poduzmu sve potrebne radnje kako bi se spomenuti objekti sanirali u cijelosti i spriječili od daljnjeg urušavanja te bili nepovratno uništeni u svom izvornom obliku.’

velic
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh