Jadrantrans

Dicmo dobiva 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala

Autor/ica
Objavljeno: 17 listopada, 2020
bicikli

U sklopu projekta razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split, kojim se planira dodatno popularizirati korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza na području UAS-a, Općina Dicmo dobit će 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, u sklopu ITU Poziva ‘URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split’. Cilj projekta pod nazivom ‘Biraj biciklu’ je razvoj i unaprjeđenje mreže biciklističke infrastrukture, koja će omogućiti brže pristupanje stajalištima javnog prijevoza, ali i služiti kao nadogradnja i dopuna postojećeg oblika javnog prijevoza na svakodnevnim relacijama stanovnika urbane aglomeracije.

Grad Split i 7 partnera – gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split (Solin, Trogir, Kaštela, Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo), dobit će 41 novu postaju s mješovitim kontingentom s ukupno 242 bicikla te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice – u Splitu (na području uvale Trstenik) i Trogiru (na području Brig-Lokvice). Kroz projektne aktivnosti ujedno će se izraditi i analitička podloga – dokument za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split koja će biti temelj uspostave planiranog integriranog sustava biciklističkih prometnica na području Urbane aglomeracije Split.

Navedena 41 nova lokacija s biciklističkim terminalima bit će raspoređena u osam jedinica lokalne samouprave sukladno provedenoj analizi potreba i mogućnosti za implementacijom sustava i to: Grad Split – 16 terminala s 50 električnih i 20 klasičnih bicikala; Grad Solin – 6 terminala s 12 električnih i 26 klasična bicikla; Grad Trogir – 3 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala; Grad Kaštela – 6 terminala s 30 električnih i 30 klasičnih bicikala; Općina Podstrana – 2 terminala s 6 električnih i 6 klasičnih bicikala; Općina Klis – 2 terminala s 4 električna i 8 klasičnih bicikala; Općina Dugopolje – 4 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala; Općina Dicmo – 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.609.435,83 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose ukupno 10.893.396,68 kuna. Planirano je da će aktivnosti implementacije sustava javnih bicikala biti provedene do lipnja 2021. godine, a izgradnja i označavanje biciklističkih prometnica do sredine 2022. godine. Projektnu prijavu izradila je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., uz podršku Službe za međunarodne i EU projekte Grada Splita.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh