svabo

DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 4 prosinca, 2020

REPUBLIKA HRAVTSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne

poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Klasa: 350-01/20-01/5

Urbroj: 2175-05-05-20-02

Trilj, 24. studenoga 2020. god.

 

Na temelju članka 95., 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odluke Gradonačelnika Grada Trilja, KLASA: 350-01/20-01/5, URBROJ: 2175-05-03-20-01 od 23. studenoga 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade, objavljuje

 

II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

 

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja trajat će od 04. prosinca 2020. godine do 11. prosinca 2020. godine.

JAVNI UVID

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja može se izvršiti u prostorijama gradske uprave u Trilju, Poljičke republike 15 za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati i na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja održat će se putem livestream servisa dana 07.12.2020. u 12.00 sati. Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na web stranici Grada Trilja (www.trilj.hr).

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja dostavljaju se pisanim putem na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. U vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail adresu grad-trilj@st.t-com.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže osobne podatke i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnik

Ivan Šušnjara, iur.

ID PPUG Trilj pročišćeni tekst, II. ponovna javna rasprava

ID PPUG Trilj prijedlog plana za drugu ponovnu javnu raspravu

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh