tommy
vrlika
utd banner
Diskonti Toni
baner donlic
božo
Banner CORE HIT RADIO

DV Bili cvitak: Obavijest o upisu djece u program vrtića i jaslica za pedagošku godinu 2022./2023.

Autor/ica
Objavljeno: 3 svibnja, 2022

 

bili cvitak

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Žankova glavica 3, 21 230 SINJ

KLASA: 601-08/22-01/59
UR.BROJ: 2181-8-09-22-02-1

Sinj, 3. svibnja 2022. godine

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Odluke Upravnog vijeća od 2. svibnja 2022. i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj  objavljuje:

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica
Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2022./2023.

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2022.g navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2022.g navršilo 3 (tri) godine života.

 

II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od :

 • 4. svibnja 2022. godine (srijeda) do 18. svibnja 2022. (srijeda)
 • svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 14.00 sati i četvrtkom od 13.00 – 18.00 sati
 • na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima. Poželjno je na upis doći s djetetom.

 

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2022./2023. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću, na web stranici i ispod ove objave
 2. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću, na web stranici i ispod ove objave
 3. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
 4. Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja
 6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

 

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja)

 1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu
 3. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb /Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju
 4. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: potvrda o zaposlenosti (HZMO) i smrtni list za drugog roditelja, rodni list, potvrda o nestanku
 5. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 6. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
 7. za djecu u godini prije polaska u školu: rodni list
 8. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak
 9. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta

 

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom lipnja 2022. godine zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

IV. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak , Žankova glavica 3, Sinj.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem od 16. kolovoza 2022. do 31. kolovoza 2022. u prostorijama uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3.

Obrasce možete preuzeti ispod:

ZAHTJEV ZA UPIS

UPITNIK ZA UPIS

 

Ravnateljica:
Mirjana Pavić, prof.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh