ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

Fra Jozo Župić: Josip Kuletin u glumačkim ulogama

Autor/ica
Objavljeno: 26 listopada, 2020
kuletin

U objavljenom životopisu o Josipu Kuletinu, Sinjaninu, 2019. godine pod nazivom ‘Josip Kuletin hrvatski intelektualac, skladatelj, rodoljub i mučenik’,  spomenuto je njegovo školovanje kao vanjskoga đaka u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju. Franjevci su tijekom školske godine običavali u pojedinim prigodama održavati priredbe za svoje učenike. Bilo bi zanimljivo saznati je li u tim priredbama dobivao kakvu ulogu i Josip Kuletin? Zašto to govorim? Ovoga ljeta, 2020. godine,  u pronađenim dokumentima među njegovom ostavštinom u Karlovcu pronađene su pozivnice na predstave koje je organiziralo Hrvatsko katoličko omladinsko društvo ´Rododljub´ iz Zagreba. U tim plakatima nalazimo Josipa Kuletina i otkrivamo da je glumio u predstavama i da su mu povjeravali važne uloge.

Najprije recimo nekoliko riječi o tome društvu. U hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu čuva se dokument kojim se potvrđuju pravila istoga društva. Uvidom u predmet utvrđeno je da se radi o Zapisniku osnivačke skupštine društva te o dopisima Odjeljenja za unutarnje poslove Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju i Predsjedničkog ureda kr. redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu kojim se odobrava osnivanje društva (ukupno 9 stranica) i nalazi se  u zbirci HR-HDA-1353. Grupa  VI. Građanske stranke i društva. U još nekim cjelinama možebitno bi se mogli naći dokumenti vezani za to društvo. Radi se o sljedećima:
HR-HDA-635. Družba Braće Hrvatskog Zmaja.
HR-HDA-907. Zbirka stampata.

Djelovanje društva može se pratiti i kroz upravne fondove za određena razdoblja, a tragovi njegovog djelovanja moguće mogu biti vidljivi i u korespodenciji nekog od članova društva s osobom čija se osobna ostavština čuva u HDA.

To je društvo osnovano 29. VII. 1923. godine. Čitamo u Zapisniku društva: ‘Član osnivač Ivan Mezdjić pozdravlja u duljem govoru prisutne članove, te razlaže kako je upravo od velike potrebe, da se ovo naše društvo što prije u život privede, te da što prije, i što više mladića sabere u svoje omladinsko društvo za koje nam eto i naša g.g. Salezijanci dragovoljno odstupe prostorije. Da mladež ne padne u onaj nemoral koji danas na žalost cijelog civiliziranog čovječanstva zauzimlje sve veće dimenzije, ali da se ideja i cilj našega mladoga društva ne pusti na biti i ne biti osobito preporuča, da se strogo držimo zapovijedi što nam naša pravila nalažu, to jest strogo se držati principa prosvjete i čudoređa, jer samo tako odgojeni mladići mogu postati pravi katolici i pravi građani naše domovine.’ (str.3)

U Zapisniku se kaže da je taj ‘pozdravni govor bio sa velikim oduševljenjem pozdravljen’. Pristupilo se izboru predsjednika i odbora, pa je jednoglasno izabran za  predsjednika  Ivan Mezdjić. Za potpredsjednika je izabran Josip Staničić, za tajnika Vladimir Slapničar, za blagajnika Antun Mezdjić, za arhivara Franjo Suhić, a zborovođu Josip Miler, te odbornici: Stjepan Podboj, Josip Turk, Antun Jakšić, Vjekoslav Delač i Ivan Huzjak. Za duhovnog vođu društva izabran je dr. Franjo Šimečki kateheta i kapelan župe sv. Marije u Zagrebu. Duhovni vođa društva dr. Franjo Šimečki stavio je na srce članovima da ‘barem svake nedjelje prisustvuju kod sv. Mise, a jedan put na mjesec kod sv. ispovijedi i sv. pričesti, jer samo tada će se moći pravim putem kročiti’. (str. 3-4)

U Zapisniku konstituirajuće skupštine Hrvatskog katoličkog omladinskog društva piše da se ‘riječi duhovnog vođe primaju sa osobitim počitanjem i ujedno se prihvaća prijedlog u cijelosti, to jest, da svaki član mora mjesečno jedan put, i to svake prve nedjelje u mjesecu ići sv. ispovijedi i sv. pričesti’. (str. 4)

Društvo je 4. 9. 1923. godine poslalo Kr. Redarstvenom Ravnateljstvu molbu kojom moli da ‘slavno ravnateljstvo prihvati pravila društva, jer je Hrvatsko Katoličko omladinsko društvo ‘Rodoljub’ skroz prosvjetno društvo i za promicanje čudoredja’. (str. 8)

Predsjednički ured kr. redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu, javio je 20. septembra 1923. godine Pokrajinskoj upravi za Hrvatsku i Slavoniju, odjeljenju za unutarnje poslove u Zagrebu, da sa redarstvenog gledišta nema zapreka odobrenju. (str. 6)

Pravila su odobrena. (str. 1)

Društvu je pristupio i Josip Kuletin, jer otkrivamo da je sudjelovao u glumačkim ulogama u predstavama koje je to društvo organiziralo. Šteta što se ne navode godine izvođenja, jer bismo po prilici mogli zaključiti kad se Josip Kuletin priključio društvu.

Ivica Sečen piše da Josip Kuletin nakon završene gimnazije odlazi u Zagreb 1926. godine i upisuje Muzičku akademiju kod prof. Franje Dugana (odjel za kompoziciju). Honorarno radi kao zborovođa društva ‘Rodoljub’.  (Ivica Sečen, Svjetlo (1999); 3; str. 127-132).

U predstavi Grof Jamski ili poštuj oca, Josip Kuletin igra ulogu Ivana, Robertova sina.

U predstavi Ben Hur, Josip Kuletin igra ulogu Spasitelja.

U igrokazu Sanje, Josip Kuletin igra ulogu Vinka, veleposjednikova sina.

Tako dakle otkrivamo da naš Josip Kuletin osim pisanja koračnica i opereta pronalazi vrijeme za glumačko djelovanje. Svakako će biti zanimljivo pronaći novine u kojima piše o tim predstavama u kojima je Josip Kuletin dao svoj glumački obol i doprinosio dobrome glasu Hrvatskoga katoličkog omladinskog društva ´Rododljub´ iz Zagreba.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh