tramax

GEOPREM d.o.o.: JAVNI POZIV nositeljima prava vlasništva na katastarskim česticama K.O. Brnaze

Autor/ica
Objavljeno: 10 ožujka, 2020
GEOPREM

GEOPREM društvo s ograničenom odgovornošću za geodeziju, inženjering i usluge objavljuje

 

JAVNI POZIV

Svim nositeljima prava vlasništva na katastarskim česticama broj: 684/2, 684/1, 1724/5, 688, 689, 690, 692/1, 691/2, 691/3, 687/2, 691/1, 695/3 sve u K.O. BRNAZE

Tvrtka GEOPREM d.o.o. iz Osijeka vrši diobu katastarskih čestica u K.O. Brnaze za naručitelja, Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb. Planirani zahvat u prostoru je rekonstrukcija državne ceste DC 1 Dicmo – Sinj, od stac. 0+500 do stac. 1+1900 km, prema lokacijskoj dozvoli:

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000009
URBROJ: 2181/1-01-11-00/04-19-0009

Split: 05.09.2019. godine., izdane od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Sjedište Split.

Pozivamo sve nositelje prava vlasništva gore navedenih katastarskih čestica na uvid u parcelacijski elaborat koji će se održati dana 19.03.2020. godine u vremenu od 13 – 18 sati u restoranu ‘Masle’, Brnaze 442b, Brnaze, uz prisustvo ovlaštenog inženjera geodezije Ivice Lijića.

Prema zahtjevu će se izvršiti pokazivanje međnih točaka novoformiranih katastarskih čestica potrebnih za rekonstrukciju ceste DC1.

Informacije na telefon: 031/250-893.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh