GIP Grada Sinja: POZIV za rad u biračkim odborima

Autor/ica
Objavljeno: 26 studenoga, 2019

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA SINJA
SINJ
Petrovac 3

 

POZIV ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Pozivaju se svi zainteresirani za rad u biračkim odborima za provedbu Izbora za Predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 22. prosinca 2019. godine, na području Grada Sinja da se prijave mogu podnijeti u sjedištu Izbornog povjerenstva Grada Sinja, Općinski sud u Sinju, Petrovac 3, svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati.
Prilikom popunjavanja prijave potrebni su slijedeći podaci: ime i prezime, OIB, IBAN (žiro ili tekući račun na koji će se isplatiti naknada za rad u biračkom odboru), da li je u radnom odnosu, umirovljenik, učenik/student, nezaposlen, da li je osiguran u II. mirovinskom stupu, broj telefona ili mobitela, te preslika osobne iskaznice.

Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke (čl. 20. st. 4. Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske).

 

U Sinju, 26. studenog 2019. godine

Predsjednik:
Željko Gusić

 

POZIV ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA
IZJAVA

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh