fruhwald

Grad Sinj: Obavijest o jednostavnoj nabavi

Autor/ica
Objavljeno: 27 siječnja, 2021

Poziv za dostavu ponuda za uslugu upravljanje i administracija projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio i faze koja čini funkcionalnu cjelinu.

Projektni zadatak

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Rok za dostavu ponuda je 05.02.2021.g. do 12 sati, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh