Grad Trilj: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 19 svibnja, 2023

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 18. svibnja 2023. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o Prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 18. svibnja do 16. lipnja 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave

Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 16. lipnja 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr

Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr

Tekst Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave:

Popratni dokumenti

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja

ferata@ferata.hr
0997370409