dani sv mihovila
Magazin Dugopolje

Grad Trilj: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama

Autor/ica
Objavljeno: 31 svibnja, 2023

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 1. lipnja 2023. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja.

1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja.

2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja dostave svoje prijedloge i mišljenja.

3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 1. lipnja do 30. lipnja 2023. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 30. lipnja 2023. godine na e-mail: grad@trilj.hr.

5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr.

6. Tekst Prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Popratni dokumenti:
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja

ferata@ferata.hr
0997370409