BANNER FERATA

Iduća nastavna godina počinje 7. rujna

Autor/ica
Objavljeno: 19 svibnja, 2020
ucenici

Iza nas je vrijeme eksperimentiranja s različitim modelima praznika, kada je u pitanju kalendar nastave u osnovnim i srednjim školama.

Prema novom prijedlogu Ministarstva znanosti i obrazovanja vraća se jedinstveni kalendar, gdje će svi učenici imati odmor u isto vrijeme – jesenske, proljetne i zimske praznike. Škole i osnivači tako više neće imati mogućnost izbora različitih datuma i trajanja odmora.

Iduća nastavna godina počinje 7. rujna 2020. godine, a završava 18. lipnja 2021. godine, odnosno 25. svibnja 2021. godine za učenike završnih razreda srednje škole. Prvo polugodište traje od 7. rujna do 23. prosinca 2020. godine. Drugo polugodište traje od 11. siječnja do 18. lipnja 2021. godine, a za maturante do 25. svibnja 2021. godine.

Definiran je i kalendar odmora za učenike. Kratak predah učenici će imati početkom studenog. Naime, jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga i traje do 3. studenoga, a nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine. Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

Ljetni odmor počinje 21. lipnja 2021. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature i slično.

Valja napomenuti i da posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od ovih rokova, ali konačnu odluku o tome donosi ministar obrazovanja na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh