Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, SDŽ

Autor/ica
Objavljeno: 6 rujna, 2022

Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“

U svrhu informiranja zainteresirani javnosti o predmetnom postupku i s obzirom da je lokacija zahvata na području Grada Trilja objavljuje se Informacija o zahtjevu za Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije Čaporice, Grad Trilj, Splitsko -dalmatinska- županija“ i pripadajući Elaborat zaštite okoliša.

Informacija i elaborat dostupni su na sljedećim linkovima:

Informacija

Elaborat

ferata@ferata.hr
0997370409