trilj
vrlika
baner donlic

JAVNA PONUDA u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama K.O. Glavice Aglomeracija Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 19 svibnja, 2022
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa  na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U   P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

  • čest.zem. 1588/1, 1589/1, 2005/3, 2003/1, 2004/1, 1979, 1986/3, 3375/2, 3376, 3400/6, 3399, 3409, 3407, 3404/1, 3349, 2279/2, 2279/3, 2005/1, 2007/1, 2007/2, 2010/1, 2010/2, 2006, 2002, 1991/2, 1992, *179, *629, 1964/1, 1965, 1976, *178/2, 3589/4, 1557, 3686/2, sve K.O. GLAVICE

na kojima je prema pravomoćnoj građevinskoj dozvoli  Kl:UP/I-361-03/18-01/000081 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-18-0009 od 04.10.2018. godine i Rješenja o produženju važenja građevinske dozvole KL: UP/I-361-03/21-01/000150 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-21-0003 od 04.10.2021. godine, predviđena izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – GLAVNI KOLEKTORI sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj, 3. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 24, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

                                                                                                       Direktor:
Josip Mioč, mag.ing.mech.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh