svabo

JAVNA PONUDA u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa za projekt Aglomeracija Trilj na području K.O. Grab (Vrabač)

Autor/ica
Objavljeno: 11 siječnja, 2021
vodovod logo

Vodovod  i odvodnja Cetinske krajine  d,o.o.  Sinj, kao korisnik projekta  za izgradnju Integralnog  sustava vodoopskrbe  i odvodnje Aglomeracije  Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih  odnosa  na nekretnini  na kojoj se predviđa potpuno izvlaštenje radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda,  objavljuje;

JAVNU PONUDU

vlasnicima nekretnine označene kao:

čest. zem. 2028/3 , Z.U. 598, oranica, položeno u k.o. Grab.

na kojoj se prema pravomoćnoj lokacijskog dozvoli Kl: UP/350-05/19-01/000015 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-19-0008 od 04.12.2019. godine previđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog  sustava odvodnje otpadnih  voda -2.a skupine Sustav  odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj- Odvodnja  dijela naselja Grab (Vrabač), koja obuhvaća izgradnju 1070m gravitacijskih  kolektora, podzemnu crpnu stanicu i 700 m tlačnog cjevovoda,  na sporazumno  rješavanje pitanja  naknade  za potpuno izvlaštenje  na navedenoj nekretnini kojoj su vlasnici,  a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne  i građevinske  struke.

Pozvani  mogu pristupit osobno ili putem  punomoćnika na adresu  Poljičke republike 15, Trilj (zgrada  Gradske uprave – prostorija  do glavnog ulaza),  svakim  radnim danom od 8,00 d0 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave  ove javne ponude.

Pozvani su dužni  sa sobom ponijeti i dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh