bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Sinj – Podsustav Brnaze, 3. skupina

Autor/ica
Objavljeno: 4 siječnja, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U   P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

  • čest.zem. 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/9, 1050/7, 1050/6, 1962/1, 1050/4, 1050/5, 1050/3, 1059/40, 1049/62, 757/2, 757/1, 756/1, 760/1, 758/10, 759/3, 764/3, 758/2, 759/1, 764/1, 764/2, 1975, 922, 924, 1963, 1025, 925/1, 925/4, 925/2, 925/5, 925/3, 926/1, 926/3, 926/2, 927, 928, 1005, *175/3, 1004, 1001, 999, 933/2, 997/3, 992/4, 941/2, 992/5, 1049/1, *278, 1008, 652/14, 652/10, 652/3, 652/21, 652/22, 652/18, 652/17, 652/2, 639, 1965, 1960/1, *333, 1018/1, 1016/1, *174/5, 1016/2, 1014, 1953/2, 399/2, 399/8, 399/1, 400/1, 400/6, 400/4, 401/4, 401/2, 402/13, 402/3, 402/4, 404/6, 404/3, 404/4, 406/4, 406/2, 416/7, 417/11, 417/18, 424/3, 424/13, 424/15, 1959/1, 624/1, 626/2, 1959/2, 631/1, 634/25, 1077/25, 1077/26, 1077/18, 1077/8, 1077/12, 1077/7, 1077/37, 1077/35, 1077/16, 1077/11, 1077/20, 1077/41, 1077/15, 1076, 1058/2, 1050/14, 1058/1, 1075/2, *188/4, 1062/1, 403/3, 403/1, 403/4, 404/8, 410, 411/5, 411/12, 411/13, 1073/15, 1082/22, 1073/6, 1087/16, 1087/6, 1071/26,4203, 1088/3, 1088/4, 1088/2, 1071/21, 1071/9, 1073/8, 1077/30, 1077/24, 1077/19, 1081/3, 1962/2, *279/1, 1157/1, 1150, *280/1, 1149, 1139/1, 1958/2, 997/4 i 998, sve K.O. BRNAZE,

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/I-350-05/15-01/000020 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-15-0011 od 11.12.2015. godine predviđena izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – Podsustav Brnaze sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj, 3. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 42, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 5 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl.oec.

Javna ponuda
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh