ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Sinj – Podsustav CENTAR – ISTOK 3. skupina

Autor/ica
Objavljeno: 13 veljače, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa  na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, objavljuje

 

J A V N U    P O N U D U

 

vlasnicima nekretnina označenih kao:

  • čest.zem. 70/1, 66/1, 64/1, 35/5, 83, 12/3, 86/3, 85/3, 85/4, 88/1, 88/3, 25/1, 113/10, 97/3, 119/8, 119/11, 144/2, 144/34, 131/2, 197/16, 197/1, 197/13, 239/15, 239/26, 239/16, 239/14, 239/13, 190/1, 206, 207, 212/1, 224/1, 224/2, 224/7, 270/3, 270/4, 269, 297/6, 276/1, 271/2, 283/1, 288/3, 288/1, 281/12, 283/2, 283/3, 300/13, 300/15, 300/2, 291/13, 290/1, 292/8, 293/1, 293/2, 300/11, 300/12, 300/28, 300/22, 300/5, 324/16, 324/3, sve K.O. SINJ,
  • čest.zem. 3589/23, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 2910/1, 2911/1, 3233/2, 3264, 3263, 3233/3, 3233/7, 3235/2, 3235/1, *363/3, *364/1, 3240, 3239, 3238, *362/4, 3261/1, 3261/4, 3260/3, 3260/4, 3260/2, 3260/1, 3254/2, 3252/9, 3549/11, 3573/6, 3573/5, 3572/4, 3572/5, 3549/6, 3549/3, 3573/8, 3584/6, 3584/5, 3644, 3589/17, 3589/1, 3589/2, 3627/3, 3589/20, 3589/22, sve K.O. GLAVICE

 

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/I-350-05/17-01/000017 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-17-0008 od 11.12.2015. godine i Rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole Kl:UP/I-350-05/18-01/000005 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-18-0002 od 8. siječnja 2018. godine,  predviđena izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj – kanalizacijski kolektori podsustava CENTAR-ISTOK, 3. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 42, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 3 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

 

                                                                                                                 Direktor:
Milan Smoljo, dipl.oec.

Javna ponuda                                                                         

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh