ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Sinj – podsustav Sjever

Autor/ica
Objavljeno: 2 siječnja, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa  na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, objavljuje

 

 

J A V N U   P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

  • čest.zem. 1251/1, 1253/14, 1253/15, 1253/6, 1253/7,1260/4, 1262/2, 1263/2, 1263/3, 1263/5, 1263/8, 1263/9, 1384/1, 1388, 1391/2, 1391/3, 1408, 1419/3, 1423/5, 1424/1, 1429/3, 1431/10, 1431/11, 1431/22, 1431/31, 1431/32, 1431/34, 1431/35, 1431/5, 1431/7, 1431/8, 1431/9, 1433/2, 1433/5, 1433/6, 1437/1, 1437/2, 1440/11, 1440/12, 1440/13, 1440/14, 1440/19, 1440/2, 1440/29, 1440/23, 1440/27, 1440/4, 1440/8, 1440/16, 1449/2, 1449/25, 1449/9, 1474/11, 1474/2, 1474/4, 1491/3, 1496/1, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1497/4, 1497/5, 1497/6, 1566/1, 1567, 1610, 1611, 166/1, 166/4, 175/1, 175/4, 19/1, 19/17, 25/20, 25/21, 25/25, 25/28, 25/34, 26/1, 26/3, 26/4, 27/1, 27/4, 27/6, 3/2, 3/20, 3/27, 3/3, 3/32, 3/4, 3/43, 3/5, 35/1, 48/11, 48/16, 48/17, 49/7, 49/8, 53/11, 7/6, 7/7, 9/4, 9/6, 9/8 sve K.O. SINJ,

 

  • čest.zem. 2735/10, 2735/11, 2735/3, 2735/6, 2737/10, 2792/2, 2792/3, 2792/5, 2808/1, 2808/8, 2809/1, 2809/11, 2809/12, 2809/13, 2809/7, 2809/8, 2825/12, 2825/4, 2827/1, 2828, 2832/2, 2832/3, 2832/4, 2832/5, 2832/7, 2833/16, 2833/7, 2845/2, 2853/5, 2854/18, 2854/5, 2855/10, 2855/11, 2860/6, 2868/1, 2889, 2890/1, 2891, 2894/3, 2988/3, 2999/11, 2999/14, 2999/15, 2999/18, 2999/22, 2999/23, 2999/24, 2999/6, 2999/9, 3001/2, 3001/3, 3026/5, 3035/1, 3035/4, 3035/5, 3035/6, sve K.O. GLAVICE

 

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/I-350-05/15-01/000018 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-15-0008 od 11.12.2015. godine predviđena izgradnja građevina 3. skupine, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj – kanalizacijski kolektori podsustava SJEVER, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

 

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 42, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 5 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Javna ponuda

 

                                                                                                              Direktor:

                                                                              Milan Smoljo, dipl.oec.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh