extrametal

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj – za projekt izgradnje vodospreme i hidrostanice – K.O. VEDRINE

Autor/ica
Objavljeno: 16 travnja, 2019

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa potpuno izvlaštenje ustanovljenjem služnosti: za projekt izgradnje vodospreme i hidrostanice, objavljuje

 

J A V N U   P O N U D U

 

vlasnicima nekretnina označenih kao:

čest.zem. 1262/1, 1262/2, 1264, 1266/1, 1265/1, 1265/2, 1261/5 sve K.O. VEDRINE.

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/350-05/17-01/000019 i Urbroj:2181/1-11-00-05/02-17-0006 od 27.09.2017. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava aglomeracije Trilj: izgradnja vodospreme i hidrostanice, 2. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

 

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh