ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Sinj – PODSUSTAV GLAVICE ZAPAD

Autor/ica
Objavljeno: 28 studenoga, 2017
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Sinj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U  P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

  • čest.zem. 307/16, 307/14, 307/12, sve K.O. SINJ,

  • čest.zem. 4660/18, 4660/17, 4661/14, 4679/10, 4662/7, 4662/6, 4662/5 , 4662/4, 4674/4, 4674/3, 4568/2, 4662/2, 4674/1, 4680/1, 714/26, 714/19, 702/12, 714/9, 743/9, 743/8, 720/6, 743/5, 744/5, 765/5, 713/4, 719/4, 830/4, 713/3, 732/3, 743/3, 760/3, 825/3, 830/3, 831/3, 713/2, 716/2, 733/2, 744/2, 745/2760/2, 764/2, 765/2, 827/2, 830/2, 831/2, 836/2, 713/1, 734/1,, 734/2, 736, 761, 765/1, 735, 825/1, 830/1, 831/1, 3509/14, 3509/19, 3516/1, 3509/29, 3509/26, 3509/1, 3541/2, 3541/3, 3542/1, 3545, 3544/1, 3552, 3550, 3555, 3488, 3489, 3490, 3491, 3468, 3467, 3429/7, 835/4, 835/3, 835/5, 846/2, 3449/5, 3478, 3477, 3461/1, 3464/1, 3459/1, *377/5, 3460/2, 3464/7, 3448/11, 3448/10, 3430/3, 3446/3, 879, 885/1, 885/2, 886, 887/1, 887/2, 894/3, *708, 920/1, 3434/5, 3434/4, 3442/1, 1551/1, 1553/2, 1546/1, 3376, 3377/2, 3397/1, 3398, 3407, 3408/5, 3408/4, 3404/1, 3531/1, 3531/3, 3534, 3572/5, 3536/1, 3282/6, 3284/2, 3289/1, 3289/2, 3291, 3300/1, 3283, 3288/2, 3288/3, 3266/2, 3266/1, 3226, 3231/2, 3572/8, 3572/2, 3572/3, 3208/1, *338, 3199, 1558/1, 1588/1, 1566, 1588/4, 2106, 2105, 2107, 2100/1, 2058, 1608, 1646, 1651, 1614, 1615/6, 1615/5, 1965, 1968/3, 1976, 1978/1, 1978/2, 1978/3, 1982/3, 1989/1, *719, 3365, 2225/3, 2225/4, 3352/4, 2271, 2229, 2228, 2269/4, 2269/3, 2269/5, 2212/2, 2155, *792, 2154, 1922, 1923/1, 1923/3, 2178, *163, 2242/2, 2242/1, *567, 2267/62268/1, 2268/2, 2240, 2262/2, 2260/5, 2260/4, 2263, 2233, 2264/1, 2232, 2230, 2184, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2189. 2192, 2314/3, 2314/2, 2314/1, 3111, 3100/1, 3099/2, 3099/1, 3098/3, 3098/1, *640/2, *474/4, 2295, 851/2,863, 851/1, 892/5, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 899, 900/1, 900/2, 913/2, 914, 915/1, 976/1, 975, 974/1, 980, 981, 968/31512/1, 1514/1, 851/1, 881/7, 877/2, 877/1, 844, 845/1, 848, 859, 858/11, 858/2, 858/5, 920/1, 917/6, 917/1, 889, 888, 887/1, 884, 881/3, 883, 890, 893/4, 893/1, 893/2, 893/3, 898, 901/1, 901/2, 912/2, 912/6, 912/5, 904/2, *54, 912/2, 909/1, 910/2, 911/1, 909/2, 893/5, 894/1, 1478/5, 1478/2, 1510, *130/1, 1512/3, 766/1, 766/2, 802, 803/2, 803/1, 804, 4645, 4644, sve K.O. GLAVICE,

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/I-350-05/15-01/000014 i Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-15-0011 od 18.12.2015. godine predviđena izgradnja građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Sinj – KANALIZACIJSKI KOLEKTORI PODSUSTAVA GLAVICE ZAPAD, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dragašev prolaz 24 Sinj (zgrada Gradske uprave), I kat, soba broj 42, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl.oec.

Javna ponuda

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh