HEP Hrvatska

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina u K.O. Grab

Autor/ica
Objavljeno: 15 srpnja, 2021
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U  P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

čest.zem. 1345, 1346/4, 1346/6, 1399/2, 2679/2, 2662/3, 1958 i 1952/1 sve K.O. GRAB,

na kojima je predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Trilj – odvodnja naselja Grab (koja obuhvaća izgradnju kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 5,3 km, 4 crpne stanice i cca 653 m tločnih cjevovoda),

na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:

Milan Smoljo, dipl. oec.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh