fruhwald

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina u K.O. Kamensko i K.O. Tijarica

Autor/ica
Objavljeno: 27 srpnja, 2021
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbne mreže u zaseocima Krolo, Tabak, Matić i Žaper u naselju Kamensko- Grad Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti, objavljuje

J A V N U  P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

čes.zgr. 34, 74/1, 77/1, 77/2, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 90/2, 91/3, 91/7, 91/11, 91/16, 92/1,

čes. zem. 354/2, 367, 410/7, 410/8, 410/9, 410/10, 914, 934/3, 934/4, 950/2,978/2, 979, 984, 987/2, 988/1, 988/2, 989, 990, 999, 1306/3 sve K.O. Kamensko,

čes. zem. 414/2 K.O. Tijarica,

na kojima je predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbne mreže u zaseocima Krolo, Tabak, Matić i Žaper u naselju Kamensko- Grad Trilj, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:

Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh