REMAX

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina u projektu Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok – REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK-SINJ I OTOK-TRILJ

Autor/ica
Objavljeno: 20 rujna, 2019
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok – Rekonstrukcija dijela vodovoda Otok – Sinj i Otok – Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, objavljuje

 

J A V N U   P O N U D U
vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

  • čest. zem. 2160 K.O. Brnaze,
  • čest. zem. 3443, 3436/1, 477/204, 1040/2, 66/15, 101/3, 102/4, 102/1, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9, 116/5, 116/4, 117/1, 117/2, 117/6, 117/7, 117/3, 117/4, 117/5, 263/3 sve K.O. Otok

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/17-01/000026, Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-17-0008 od 22.11.2017. godine predviđena rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava Poboljšanje sustava vodoopskrbe aglomeracije Otok – REKONSTRUKCIJA DIJELA VODOVODA OTOK – SINJ I OTOK – TRILJ koja obuhvaća rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava 2. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok (zgrada Općine), I. kat soba br. 3., svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh