extrametal

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

Autor/ica
Objavljeno: 7 svibnja, 2020

Na temelju članka 95 i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odluke Gradonačelnika Grada Trilja, KLASA: 350-01/20-01/1, URBROJ: 2175-05-03-20-01 od 24. travnja 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja trajat će od 07. svibnja 2020. godine do 21. svibnja 2020. godine.

JAVNI UVID

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja može se izvršiti u prostorijama gradske uprave u Trilju, Poljičke republike 15 za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati i na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr.

U svrhu sprječavanja epidemije koronavirusa (COVID-19) pozivamo sve zainteresirane da ukoliko su u mogućnosti uvid izvrše elektronski putem navedene web stranice.

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja održat će se putem livestream servisa dana 13.05.2020. u 14.00 sati. Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na web stranici Grada Trilja (www.trilj.hr).

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja dostavljaju se pisanim putem na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. U vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail adresu grad-trilj@st.t-com.hr što preporučujemo svima koji su u mogućnosti u svrhu sprječavanja epidemije koronavirusa (COVID-19).

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže osobne podatke i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnik
Ivan Šušnjara, iur.

Dokumenti za preuzimanje

ID PPUG Trilj – obrazloženje

ID PPUG Trilj – odredbe

ID PPUG Trilj – pročišćeni tekst

1. korištenje i namjena površina

2.1. infrastrukturni sustavi – energetika

2.2. infrastrukturni sustavi – EKI

2.3. infrastrukturni sustavi – vodoopskrba

2.4. infrastrukturni sustavi – odvodnja

3.1. uvjeti zaštite – priroda i kultura

3.2. uvjeti zaštite – priroda i ograničenja

3.3. uvjeti zaštite – mjere

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh