Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice (DC60) – Velić (DC220)

Autor/ica
Objavljeno: 17 studenoga, 2021

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I INVESTICIJE

KLASA: 351-01/21-01/1690
URBROJ: 2181/1-10/12-21-0002

Split, 15.11.2021. godine

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU
o Studiji o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice (DC60) – Velić (DC220), Splitsko-dalmatinska županija

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/08; URBROJ: 517-05-1-2-21-8 od 06.10.2021. godine), te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od od 30. studenog do 30. prosinca 2021.godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetak Studije, javnosti će biti omogućen u javnim prostorijama grada Trilja, na adresi Poljičke republike 15, 21240 Trilj, svakog radnog dana u vremenu od 09 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 15.12.2021.godine (srijeda) s početkom u 12 sati u prostorijama kino dvorane Grada Trilja, na adresi Poljičke republike 15, na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Cjelovita Studija bit će s danom početka javne rasprave objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke 2. ovog Oglasa ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 30.12.2021. godine, mogu dostaviti u pisanom obliku i to zemaljskom poštom na adresu Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: mladen.perisic@dalmacija.hr. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije dalmacija.hr, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Trilja trilj.hr, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh