raise banner

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj XLI u K.O. Satrić

Autor/ica
Objavljeno: 21 rujna, 2020

OPĆINA HRVACE

Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020,

na temelju  čl.131. – 133. Zakona o cestama (N.N. 84/11), objavljuje

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj XLI u K.O. Satrić

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Satrić.

Oznaka nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta broj XLI u naselju Alebića kula u Satriću

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Satriću od spoja sa nerazvrstanom cestom katastarske oznake č.zem. 3068 (od kuće Slavka Alebića) do voćnjaka u dužini od cca 131 m, širine cca 5.00 m, označena kao novoformirana č.zem. 2851/31, a nastala od dijela č.zem. 2851/1, sve u K.O. Satrić.

Datum započinjanja radova: 22. rujna 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Gea Tim d.o.o. iz Sinja, Miljenka Buljana 6C (ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing. geod. GEO 1057).

Predstavnici Općine Hrvace započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na koje su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Gea Tim d.o.o. iz Sinja  i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 25. rujna 2020.  godine u vremenu od 9.30 do 11.30 sati u prostorijama Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh