svabo

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama u k.o. Podosoje

Autor/ica
Objavljeno: 14 listopada, 2021
vrlika grb

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama ( Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Vrlika objavljuje:

JAVNI POZIV

kojim Grad Vrlika, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Vrlike, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta NC POD 23 – KOVAČEVIĆI, u katastarskoj općini Podosoje, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Stipe Pavić, ovlašteni predstavnik tvrtke Geoid d.o.o. iz Sinja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Grada Vrlike, započet će dana 25.listopada 2021. godine u 10:00 sati s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 03. studenoga 2021. godine u razdoblju od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama tvrtke Geoid d.o.o. Sinj, Žankova Glavica 9, 21230 Sinj.

Vrlika,14.listopada 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh