Jadrantrans

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena Živinić – Batlan – Draga

Autor/ica
Objavljeno: 31 srpnja, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/03

URBROJ: 2175/04-02-20-01

Otok, 31.7.2020.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Živinić – Batlan – Draga u naselju OTOK u k.o. OTOK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Otok.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Živinić – Batlan – Draga izradit će tvrtka GEOINSPLIT d.o.o. za vještačenje, građevinarstvo i usluge, Doverska 10, Split.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 04.08.2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 04. KOLOVOZA 2020. u vremenu od 08:00 – 09:00 sati. Javni uvid će se održati na križanju županijske ceste ŽC6082 (Otok – Gala) i nerazvrstane ceste “Živinić – Batlan – Draga”.

Načelnik

Dušan Đula

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh