svabo

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja cesta u k.o. Otok

Autor/ica
Objavljeno: 4 listopada, 2021
otok grb

GEOIN – SPLIT d.o.o.

Doverska 10, 21000 Split

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC6123 (Otok (Ž6289/L67040) – Ruda (L67044/L67045)) i lokalna cesta LC67045 (Ruda (Ž6123) – Rože – Voštane (Ž6125) u naseljima OTOK, UDOVIČIĆI, RUDA, u k.o. OTOK, k.o. UDOVIČIĆI, k.o. RUDA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu REPUBLIKA HRVATSKA s pravom upravljanja Županijska uprava za ceste Split

Geodetski elaborat izvedenog stanja županijske ceste ŽC6123 (Otok (Ž6289/L67040) – Ruda (L67044/L67045)) i lokalne ceste LC67045 (Ruda (Ž6123) – Rože – Voštane (Ž6125) izradit će tvrtka GEOIN-SPLIT d.o.o. za vještačenje, građevinarstvo i usluge, Doverska 10, Split

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 08.10. 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 08.10.2021. godine ispred ugostiteljskog obrta „kod Frane“, Buffet Ovrlja, Put Ovrlje bb od 09:00 do 11:00 h.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh