svabo

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj LXXX u K.O. Hrvace

Autor/ica
Objavljeno: 14 prosinca, 2020

OPĆINA HRVACE
Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV
nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj LXXX u K.O. Hrvace

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta br. LXXX (Put Zorica) u naselju Hrvace u naselju HRVACE o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Oznaka nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta broj LXXX (Put Zorica) u naselju Hrvace

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Hrvaceama od spoja sa nerazvrstanom cestom katastarske oznake k.č. 4570 do guvna u Zorica u dužini od cca 46 m, širine minimalno 3.70, a maksimalno 11.60 m, označena kao novoformirana k.č. 5030, a izvedena na dijelovima k.č. 4575/6, 4575/4, 4574/2, 4574/3, 4573, 4579/3, sve u k..o. Hrvace.

Datum započinjanja radova: 14. prosinca 2020. godine.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Gea Tim d.o.o. iz Sinja, Miljenka Buljana 6C (ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing. geod. GEO 1057).

Predstavnici Općine Hrvace započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na koje su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Gea Tim d.o.o. iz Sinja i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 16. prosinca 2020. godine u vremenu od 9.30 do 11.30 sati u prostorijama Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh