miro bulj
hdz banner
sdp

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj XXV u k.o. Hrvace

Autor/ica
Objavljeno: 6 travnja, 2021

OPĆINA HRVACE

Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020,

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste broj XXV u k.o. Hrvace

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta br. XXV (Put Perkovića) u naselju Hrvace o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Oznaka nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta broj XXV (ulica XXV u naselju Hrvace)

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Hrvacama od spoja sa državnom cestom D1 (Vrlika-Sinj) katastarske oznake k.č. 4871/1 do do kuće vrha Ivandića glavice, u dužini od cca 600 m, širine cca 4.00-6.50 m, označena kao novoformirana k.č. 4839/1, a izvedena na dijelovima k.č. 4839, 3649/36, 3561, 3558/3, 3558/2, 3558/5, 3559, sve u k..o. Hrvace.

Datum započinjanja radova: 7. travnja 2021. godine.

Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Gea Tim d.o.o. iz Sinja, Miljenka Buljana 6C (ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing. geod. GEO 1057).

Predstavnici Općine Hrvace započet će sa obilježavanjem granica zemljišta na koje su izgrađena predmetne nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć gore navedene tvrtke Gea Tim d.o.o. iz Sinja i ovlaštenog inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 7. travnja 2021. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh