svabo

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Turjaci

Autor/ica
Objavljeno: 9 studenoga, 2021
grb dicmo

Općina Dicmo
Kraj 43, 21232 Dicmo
OIB: 29961155594

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena NC-PRI-113 (Stara željeznička pruga “Sinjska Rera”) u naselju DICMO PRISOJE u k.o. TURJACI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Dicmo

Geodetski elaborat izvedenog stanja NC-PRI-113 (Stara željeznička pruga “Sinjska Rera”) izradit će tvrtka GEOIN-SPLIT d.o.o. za vještačenje, građevinarstvo i usluge, Doverska 10, Split

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 16.11.2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 16.11.2021. godine u prostorijama Općine Dicmo od 10:00 do 11:00h.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh