fruhwald

JAVNI POZIV potpore u poljoprivredi za 2021.

Autor/ica
Objavljeno: 26 veljače, 2021
otok grb

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 320-01/21-01/03

URBROJ: 2175/04-03-21-1

Otok, 25. veljače  2021. god.

 

Jedinstveni  Upravni odjel Općine Otok, temeljem odredbi članka 12. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok  za razdoblje 2021. – 2025. godine („Službeni glasnik Općine Otok“  broj 02/21)   objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore za

Mjeru 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva

Podmjere 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7.,

Mjeru 2. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda,

Podmjera 2.1.,

Mjeru 3. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda, Podmjera 3.1.,

za 2021. godinu

iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok

za razdoblje 2021. – 2025. godine

 

Program potpora poljoprivredi

Javni poziv

Zahtjev za potpore 2021

Izjava nema dugovanja

IZJAVA o koristenju potpora male vrijednosti 2021

Izjava o privoli i Dvostruko financiranje 2021

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh