fruhwald

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika

Autor/ica
Objavljeno: 2 ožujka, 2021

Gradsko vijeće Grada Sinja na svojoj 35. sjednici održanoj elektronskim putem dana 25. veljače 2021.g., Klasa: 007-03/20-01/28, Urbroj: 2175/01-01-21-5. donijelo je Zaključak o poništenju i raspisivanju novog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika.

Slijedom navedenog, ponovno se objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Sinja koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Sinja (www.sinj.hr) i na oglasnoj ploči Grada Sinja na propisanim obrascima koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva, na adresu: Grad Sinj, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja, putem Ureda Grada – Pisarnica, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Sinja“ najkasnije do 16. ožujka 2021. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sinja, Ured Grada 021/708-609.

Zaključak

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh