tramax

Općina Otok: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2020.godini

Autor/ica
Objavljeno: 18 veljače, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 320-01/20-01/01
Ur. broj:2175/04-02-20-03
U Otoku, 12.02. 2020.godine

Na temelju Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Općine Otok (2017.-2020.), Općina Otok objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za nabavu sadnog materijala u 2020.godini
na području Općine Otok

Predmet Javnog poziva

Općina Otok u 2020.g. sudjeluje u Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala kako bi
se poljoprivrednim proizvođačima omogućila povoljnija nabava materijala za podizanje novih
nasada. Cilj Programa je podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka.

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači s područja Općine Otok da podnesu
prijave za sudjelovanje u realizaciji programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u
2020. godini po principu plaćanja: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Otok i korisnik po
1/3 od ukupnog iznosa.

Korisnici mogu biti fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju:
– sjedište odnosno prebivalište na području Općine Otok i čija se proizvodnja odvija na
području Općine Otok,
– podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu,
– namjeru zasaditi najmanje 1000 m2 zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju
više od 5% površine,
– namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala voća,
– poljoprivredno zemljište mora biti upisano u ARCOD sustav.

Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Poziva i Programa, a za
koje podnositelj nije koristio sredstva Državnog Proračuna, drugih programa Općine Otok ili
drugih izvora financiranja.

Potrebna dokumentacija

Prijave će se zaprimati u prostorijama Općine Otok u Otoku, Trg dr.Franje Tuđmana 8.
Uz obrazac Prijave prilaže se slijedeća dokumentacija:

– preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o
registraciji (pravne osobe).
– preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
– preslika posjedovnog lista ili odgovarajućeg ugovora ili isprave za korištenje
zemljišta na kojem će se obaviti sadnja prijavljenog sadnog materijala .

Po potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda
Prijave se dostavljaju neposredno na protokol ili poštom na adresu općine Otok:

Općina Otok, Trg dr Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

Rok za podnošenje prijava je do 24. veljače 2020. godine.


OBRAZAC PRIJAVE
Načelnik:
Dušan Đula, v.r.
Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh