svabo

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2021.g.

Autor/ica
Objavljeno: 21 rujna, 2021
otok grb

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa :022-01/21-01/28

Urbroj:2175/04-02-21-01

Otok, 21. rujna 2021. god.

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2021. godinu.

Javna priznanja Općine Otok su:

a) priznanje počasnog građanina Općine Otok,

b) nagrada Općine Otok,

c) plaketa Općine Otok.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 30. rujna 2021. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh