Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2023. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 28 rujna, 2023
opcina otok grb x x

Općina Otok objavljuje poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Otok za 2023. godinu.

Javna priznanja Općine Otok su:

a) priznanje počasnog građanina Općine Otok,
b) nagrada Općine Otok,
c) plaketa Općine Otok.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se najkasnije do 05. listopada 2023. godine. Pismene prijedloge sa obrazloženjem
zainteresirani mogu dostaviti na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok (za dodjelu javnih priznanja).

OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA :061-01/23-01/01
URBROJ:2181-36-02-23-01
Otok, 25. rujna 2023. god.
Općinski načelnik:
Dušan Đula, v.r

JAVNI POZIV-DODJELA PRIZNANJA za 2023

ferata@ferata.hr
0997370409