extrametal

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 18 prosinca, 2019

Na temelju čl. 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i čl. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Sinja (‘Službeni glasnik Grada Sinja’ br. 14/17), Ured Grada Grada Sinja dana 17. prosinca 2019. godine objavljuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata u Programu javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2020. godinu.

Javni poziv s pripadajućim obrascima nalazi se u prilogu.

Javni poziv
Upute za prijavitelje
Prijavnica
Kriterij za vrednovanje programa u kulturi
Obrazac procjene kvalitete
Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
Obrazac izvješća
Obrazac PROR-POT

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh