svabo

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2022. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 22 listopada, 2021
zsu logo

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16,98/19,47/20,77/20.) Zajednica športskih udruga grada Sinja raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA ISKAZ INTERESA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA ZA SUFINANCIRANJEM PROGRAMA I PROJEKATA U 2022. GODINI

I. Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinju u 2022. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sportskih udruga grada Sinja (dalje kratko: ZŠUGS) objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II. Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) TRENINZI I NATJECANJA

B) INVESTICIJE

C) SUFINANCIRANJE STRUČNOG KADRA

D) SPORTSKA REKREACIJA

E) ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, TURNIRA, UTRKA, LIGA I MEMORIJALA

F) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

G) LIJEČNIČKI PREGLEDI

III. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge/pojedinci sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju; stalne članice ZŠUGS, pridružene članice ZŠUGS, te ostale udruge koje nisu u članstvu ZŠUGS (ali isključivo OBRAZAC E i/ili F).

IV. Iskaz interesa ima se podnijeti isključivo elektroničkim putem u propisanim obrascima (link na obrasce) .*

A ) TRENINZI I NATJECANJA

https://forms.gle/jikZGXKiDrJ7mRtv9

B) INVESTICIJE

https://forms.gle/71jf7YfgqfnseeqP6

C) SUFINANCIRANJE STRUČNOG KADRA

https://forms.gle/vJX1yLkvVJ2VTWSj7

D) SPORTSKA REKREACIJA

https://forms.gle/Aepx4RU8JBexLPMn6

E) ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, TURNIRA, UTRKA, LIGA I MEMORIJALA

https://forms.gle/AJi4S2t3ZLCohQ2R8

F) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

https://forms.gle/Z2KXDaqv89eqUABS9

G) LIJEČNIČKI PREGLEDI

https://forms.gle/oQHshzGNLFYiW6Qx5

*(kopirajte link u preglednik vašeg računala ukoliko se automatski ne otvara)

V. Iskaz interesa dostavlja se zaključno s 1. studeni 2021. godine (23:59:59 sati).

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098 597 465 ili na mail sportska.zajednica-sinj@hotmail.com (Predsjednik) i tajnica.sportskazajednica.sinj@gmail.com (Tajnica).

VI. Prijedlozi programa (iskaz interesa), odnosno popunjeni obrasci koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2022. godinu.

Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša

U Sinju, 21. listopada 2021.godine

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh