svabo

JAVNI POZIV za prijavu projekata iz kulture, sporta i civilnog društva

Autor/ica
Objavljeno: 15 siječnja, 2021
vrlika grb

JAVNI POZIV za prijavu projekata iz kulture, sporta i civilnog društva

Na temelju Članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi NN broj. 47/90, 27/93 i 38/09, Članka 76. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), Članka 30. i 32. Zakona o udrugama NN 74/14 i 70/17 te članka 16. i 47. Statuta Grada Vrlike, Službeni glasnik Grada Vrlike 02/18 gradonačelnik Grada Vrlike objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i civilnom društvu Grada Vrlike za 2021. godinu.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Vrlike jesu kulturne djelatnosti i manifestacije te športske aktivnosti od interesa za Grad Vrliku a odnose se na:

– redovnu djelatnost ustanova i udruga koje su od interesa za Grad Vrliku,

– održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,

– programi međunarodne kulturne suradnje,

– programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma,

– zaštita i očuvanje kulturnog naslijeđa,

– poticanje i promicanje športa,

– provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

– djelovanje športskih udruga,

– športsko-rekreacijske aktivnosti građana

Više pogledajte na:

http://www.vrlika.eu/index.php/natjecaji

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh