JAVNI POZIV za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada Sinja u 2021. godini

Autor/ica
Objavljeno: 28 listopada, 2020

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) Zajednica športskih udruga grada Sinja raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada Sinja u 2021. godini

I.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinju u 2021. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).

Zajednica sportskih udruga grada Sinja (dalje kratko: ZŠUGS) objedinjuje i predlaže, a Grad Sinj u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

A) PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA, ČLANICA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA
programi treninga i natjecanja sportaša svih uzrasnih kategorija

B) PROVOĐENJE PROGRAMA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE DJECE I MLADEŽI, POJEDINACA I EKIPA GRADSKIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti

C) STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU
program sufinanciranja stručnih trenerskih kadrova u sportu

D) SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

E) POTICANJE I PROMOCIJA SPORTA
nagrađivanje vrhunski kategoriziranih sportaša
nagrađivanje perspektivnih sportaša
međunarodna suradnja i razvojni sportski programi

F) INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA I REŽIJSKI TROŠKOVI
programi investicijskih ulaganja klubova i plaćanja režijskih troškova

G) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI, TE LIGA NATJECANJA I TURNIRA I MEMORIJALA
organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Sinja na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe, liga, turnira i memorijala

H) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
programi treninga i natjecanja sportaša s invaliditetom i osoba oštećena sluha

I) ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ZŠUGS
programi aktivnosti na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja kojima upravlja Zajednice sportskih udruga Grada Sinja

J) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
djelovanje Zajednice sportskih udruga Grada Sinja
zdravstvena zaštita sportaša

III.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i privremene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja koje zadovoljavaju Odluke o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Sinja te temeljem zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Sinja podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

– ispunjene obrasce upitnika koji se mogu podići u prostorijama Zajednice sportskih udruga Grada Sinja ( Alajčauša Frane Breze Šore 1. U Domu mladih) ili na internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Sinja – www.sportsinj.com

– opći podaci o nositelju programa

– sadržaj programskih aktivnosti – OBRASCI A,B,C,D,F,G,H, I i J

– ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske ( internetsko izdanje )

V.

Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga Grada Sinja, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, na Internet stranici Grada Sinja – www.sinj.hr .

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 5. studenoga 2020. godine.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA», Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 Sinj, s napomenom: “PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2021. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098 597 465 ili na mail sportska.zajednica-sinj@hotmail.com

VII.

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu.

Predsjednik ZŠUGS, Josip Malbaša

U Sinju. 23.listopada 2020.godine

JAVNI POZIV i obrasce preuzmite OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh