extrametal

JAVNI UVID u Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode ‘Dinara’

Autor/ica
Objavljeno: 11 svibnja, 2020

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode ‘Dinara’. Navedenim Zakonom zaštitit će se masiv Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu u kategoriji parka prirode. Donošenjem predloženog Zakona stvorile bi se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode ‘Dinara’ kojima bi se pobliže uredila zaštita, unapređenje i korištenje te način upravljanja tim zaštićenim dijelom prirode.

Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta i endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno-povijesnim lokalitetima.

Javni uvid u Dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana od 10h do 14h u prostorijama Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj. S obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Stožera civilne zaštite javni uvid će se vršiti na ulazu u Gradsku upravu. Tijekom javne rasprave, Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode ‘Dinara’ bit će izložen na Oglasnoj ploči Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, Sinj, svakim radnim danom od 10h do 14h.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se:

– upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu uvida.

– dostavom u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom Javni uvid u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“.

– na e-mail: pisarnica@mzoe.hr

Javno izlaganje održati će se dana 22. svibnja 2020. godine u Kninu s početkom u 11:00h.

Za javni uvid u Prijedlog Zakona dostupna je sljedeća dokumentacija:

· Obavijest o javnom uvidu

· Prijedlog Zakona o proglašavanju Parka prirode „Dinara“

· Stručna podloga za zaštitu

· Kartografski prikaz (GIS preglednik) – poveznica

· Kartografski prikaz na katastarskoj podlozi – poveznica.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh