JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE o ID PPU i ID GUP Grada Sinja i o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš

Autor/ica
Objavljeno: 25 rujna, 2020

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17. i 114/18.), članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. 118/18.), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17.), članka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Zaključka Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-1 od 24. rujna 2020. godine i Odluke o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena I dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja, Klasa: 350-01/20-01/36, Ur.br. 2175/01-03-20-2 od 24. rujna 2020. godine, Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, objavljuje

JEDINSTVENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja i o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja u vremenu od 8.listopada do 6. studenog 2020.

Obavijest

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh