banner stozer cz sinj

Jeste li predali godišnju poreznu prijavu?

Autor/ica
Objavljeno: 27 veljače, 2020
prijava poreza

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. godinu, kao i oni koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku, a to još nisu učinili, iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do ponedjeljka, 2. ožujka 2020. godine. Posljednjeg dana zaprimanja godišnjih prijava poreza, ispostave poreznih uprava radit će produljeno, odnosno do 19 sati.

Godišnju poreznu prijavu obvezno trebaju podnijeti porezni obveznci koji su u poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva itejelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga; porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici,+ te dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Poreznu prijavu mogu podnijeti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu; koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu; koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više); nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

U slučaju da se pokaže porezni dug ili preplata poreza, do 30. lipnja porezni obveznici dobit će porezno rješenje na koje do 1. kolovoza imaju pravo podnijeti prigovor, ako smatraju da obračun nije korektan.

Isplata povrata preplaćenog poreza, prema najavama Porezne uprave i ove godine kreće sredinom kolovoza.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh