dani sv mihovila
Magazin Dugopolje

LAG CETINSKA KRAJINA: Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’

Autor/ica
Objavljeno: 1 lipnja, 2023
lag logo

PREDMET: OBJAVLJEN 6. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2.1.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019., NN br. 37/2020., NN 31/2021., NN 134/2021., NN 10/2023), a u svezi s člankom 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (‘Narodne novine“, broj 96/17, 53/18) Lokalna akcijska grupa ‘Cetinska krajina’ objavljuje 01. lipnja 2023. godine, Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’.

Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavila je LAG Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.062.364,50 HRK/141.000,00 EUR gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 113.017,50 HRK/15.000,00 EUR, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 212.472,90 HRK/28.200,00 EUR. Intenzitet potpore iznosi:
b) Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu (Sinj)
c) Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu (Trilj, Vrlika, Hrvace i Otok)

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:
a)  jedinica lokalne samouprave
b)  trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
c)  javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
d) udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
e) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.
S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta mogu postavljati pitanja od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info@lag-ck.hr. Postavljeno pitanje treba biti s jasno naznačenom referencom, jasno postavljeno i potpisano. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-ck.hr (LAG Natječaj).

Podnošenje prijava na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 16. lipnja 2023. godine do 21. srpnja 2023. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima pogledajte OVDJE.

ferata@ferata.hr
0997370409